12 Mart 2008 Çarşamba

Manisa Spil Dağı görüntüleri Resimler Müthiş

Ağlayan Kaya

==Ağlayan Kaya==

[[Ağlayan Kaya]] [[Spil Dağı]] eteklerinde bir doğa harikasıdır.

Bugün [[Spil Dağı]]'nın eteklerinde '''Ağlayan Kaya''' ya da diğer adıyla '''Niobe''' Kayası olarak bilinen kayanın bir sanat eseri olup olmadığı antik çağdan beri tartışılır. Doğal aşınma sonucu başı önüne eğik, ağlayan bir kadın görünümü kazanmıştır. Eski [[Yunan]] yazarlarının yapıtlarında da sözü edilen kayanın [[Zeus]]’un taşa dönüştürdüğü [[Niobe]]’yi temsil ettiğine inanılır.

Niobe, [[Yunan mitolojisi]]nde, [[Lidya]] kralı [[Tantalos]]’un kızı ve [[Yunanistan]]’daki [[Tebai]] kralı [[Amphion]]’un karısı ve yitirdiği çocuklarının ardından gözyaşı döken
kahırlı anaların simgesiydi.

Efsaneye göre, altı oğluyla altı kızı vardı ve yalnızca iki çocuğu ([[Apollon]] ve [[Artemis]]) olan [[Leto]]’dan daha doğurgan olmakla övünüyordu. Bu gururu nedeniyle onu cezalandırmaya karar veren Leto, Apollon’a Niobe’nin bütün oğullarını, Artemis’e de bütün kızlarını öldürttü. Çocukların cesetleri 10 gün sonra tanrılar tarafından gömüldü. [[Frigya]]’daki evine dönen [[Niobe]], acılarını dindirmek isteyen [[Zeus]] tarafından Spylos dağının (Spil Dağı-Manisa) yamacında bir kaya parçasına dönüştürüldü.

Ağlayan Kaya yanına yakın zamanda yapılan açık hava tiyatrosu nedeniyle kayayı besleyen su yolları zarar görmüştür. {{fact}}

Manisa - Spil Dağı

Spil Dağı Manisa merkezden kuzey yolunu izleyerek 24 km., İzmir merkezden güney yolunu izleyerek yaklaşık 50 km uzaklıkta, ismi Manisa ile özdeşleşmiş, tarih, mitoloji ve flora bakımından çok zengin bir dağdır.

1968 yılından beri Milli Park sıfatı taşımakta olup, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne bağlıdır.

Spildağı, Gediz Nehri ovasının 60 metrelik seviyesinden başlayarak Karadağ zirvesinde 1517 metre yüksekliğe ulaşır. Dağın çevresinde derin vâdiler ve bunların içinde dere yatakları bulunmaktadır.

Park’ın doğusunda 600 m yükseklikte bulunan sülük dolu olduğu için "Sülüklü Göl" olarak adlandırılan bir göl bulunmaktadır. Spil Dağı'ında ayrıca mağaralar da bulunmaktadır.

Bitki örtüsü ormanlıktır. Manisa lâlesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere, zengin bir floraya sahiptir. Ünlü yaban atlarının yanısıra, diğer yaban hayvanı türleri de mevcuttur.

Türkiye de Golf Turizmi

Golf Turizmi
Uzun bir tarihi olan ve en çok çevreye yönelik spor olarak bilinen golf Türkiye’de son yıllarda büyük gelişme göstermiştir.
Golf, doğa içinde saatler geçirerek günlük sorunlardan kopardığı için, oynayanlar için ideal bir dinlence ve kimileri için bir hayat tarzıdır ve yüksek geliri yabancı ziyaretçiler tarafından tercih olunan bir dinlence türüdür. Bu hususu göz önünde bulundurarak, Türkiye’de diğer spor tesislerini planlı golf sahaları içine katmayı öngörmüş ve uluslararası uyumlu standartlar hedeflemiştir. Gelecek yıllarda ülkemizde uluslararası golf turnuvalarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır ve buna göre Türkiye’de 10 golf sahası belirlenmiştir.
Turizm etkinliklerini çeşitlendirmeyi ve tüm yıla yayma yaklaşımını benimseyen Türkiye golf turizmine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, sahillerimize ve yüksek kapasiteli konaklama tesislerine yakın alanlar, golf sahasına uygunluğu açısından incelenmiştir. Bu alanların planlanması tamamlanmış bulunmaktadır.
Bu yaklaşımla bazı kamu arazilerinin, gerekli çevresel tesisleriyle birlikte golf sahasına dönüştürülmesi planlanmıştır.

Türkiye de av turizmi

Ülkemiz, çoğrafi yapısı, bitki örtüsü ve av kaynakları açısından bir potansiyele sahip olmasına karşın, tüm dünyada önemli gelişmeler kaydetmiş, nerdeyse bir sanayi haline gelmiş ve av turizminden yeterli pay alamamaktadır. Bunun en önemli nedeni olarak, av hayvanlarımızın bu gün için belirli türler dışında av turizmine sunulabilecek sayısal zenginliğe ulaşmamış olması gösterilmektedir.

Türkiye de Sualtı dalış turizmi

SUALTI DALIŞ TURİZMİ

Türkiye’de turizm amaçlı yapılan sualtı dalma sporu ancak yasaklı olmayan alanlarda ve uygun donanımla müsade edilmektedir. Yabancı dalıcılar ise özel koşulları hakkında resmi belgelere sahip olmaları halinde belgeli bir Türk rehber ile dalış yapmak zorundadırlar.
Uygun donanımla dalma sınırı, 30 metredir. Eğitsel amaçla bu sınır 42 metreye çıkarılmıştır. 30 metreyi geçen dalışlar uygun dalış ve tıp donanımıyla yapılmalıdır. Türk arkeoloji ve kültür değerlerini korumak üzere, Türk eski eserleri ve doğal numuneleri sınır dışına taşımak kesin şekilde yasaktır.

Türkiye de botanik(Bitki inceleme) Turizmi

BOTANİK (BİTKİ İNCELEME) TURİZMİ
Türkiye'de topoğrafya ve iklim çok değiştiğinden, bitkiler ve çiçeklerde öyle değişir. Karadeniz Bölgesi çay yaprağı ağaçları ve kozalak ormanları Türkiye'de bulunmuş olan elmalar, incirler,çilekler ile tanınmıştır. Değişik iklim kuşullarının yaşandığı Türkiye’de değişik bitki türleri bulunmaktadır. Bu açıdan botanikle ilgilenen turistler için oldukça cazip bir ülkedir.
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler